دانلود آهنگ تو تیکه تیکه های قلبم تو یه خونه داری از نیواد با متن (کامل) – آب موزیک

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

اﺻﻠﺎ ﺷﺒﻴﺖ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺪﻳﺪم/ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺎد
ﻗﻠﺒﺎ ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارم/ ﭘﺲ دﻳﮕﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ی اﻟﻜﻰ ﻧﻴﺎر

داره ول وﻟﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻗﻠﺒﻮ
اون دوﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺸﻨﮕﻮ
ﻳﻜﻤﻰ ﺑﺎم ﺗﻮ ﻧﺠﻨﮕﻮ
داره ﺳﺮﺻﺪا ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺷﺮﻣﻴﺸﻪ واﺳﻢ
ﻫﺮﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮو ﺣﺴﺎﺳﻢ
ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ

ﺗﻮ ﺗﻴﻜﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ داری
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺷﺪﻳﻢ ﻳﻜﻰ ﻣﺎ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﻰ دارﻳﻢ
ﻣﻴﺨﻮام ﻫﻤﻪ ﺑﺪوﻧﻦ ﺗﻮﻳﻰ اروم ﺟﻮﻧﻢ
ﻋﺰﻳﺰم ﻣﺎﻛﻪ ﭼﻴﺰه ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ ﻧﺪارﻳﻢ

داره ول وﻟﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻗﻠﺒﻮ
اون دوﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺸﻨﮕﻮ
ﻳﻜﻤﻰ ﺑﺎم ﺗﻮ ﻧﺠﻨﮕﻮ
داره ﺳﺮﺻﺪا ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺷﺮﻣﻴﺸﻪ واﺳﻢ
ﻫﺮﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮو ﺣﺴﺎﺳﻢ
ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ

دانلود آهنگ تو تیکه تیکه های قلبم تو یه خونه داری از نیواد با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا