دانلود آهنگ شونه به شونه از مجید یلان با متن (کامل) – آب موزیک

زود ﺑﻴﺎ دﻳﺮ ﻧﻜﻦ ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻪ واﻳﺴﺘﺎدم ﻫﻨﻮز

ﻣﻨﻮ ﺑﺎز ﻛﺎﺷﺘﻰ ﺑﺎﺑﺎ دﻳﺮ ﻧﻜﻦ ﻳﻪ روز

اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪم

ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺖ ﻋﺰﻳﺰم ﺑﻪ ﺗﻮ دارم ﺑﺎور

اوﻣﺪم ﺑﺎ ﺑﻴﻘﺮاری ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﻋﺸﻘﻢ

ﻧﮕﻮ ﻧﻪ ﻧﮕﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮو از ﭘﻴﺸﻢ

آﺧﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﻮ ﺑﺨﻮام ﺟﺰ ﺗﻮی ﻣﻮ ﻣﺸﻜﻰ

ﺗﻮ ﻫﻤﻮن ﻋﺸﻘﻪ ﻫﻤﻮن ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻰ

ﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم دﺳﺖ ﺗﻮ دﺳﺘﺎم

ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻣﻨﻮ ﻳﻪ روز ﺑﺎ ﭼﺸﺎت ﻣﻐﺮور ﺟﺬاب

دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﺑﺮف ﻣﻴﺒﺎره رو ﺷﺎل ﻣﺸﻜﻴﺖ

ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺣﺮﻳﻔﺖ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻧﻘﺪه ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻰ

دانلود آهنگ شونه به شونه از مجید یلان با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا