دانلود آهنگ صدراعظم همه عاشقا دلم رو تو کشوندی کجا از الیاد – آب موزیک

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

اﻣﺸﺐ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺗﻮ رو دﻟﻢ ﺧﻮاﺳﺖ

ﮔﻮش ﺑﺪه ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎم ازت ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺟﺰ دو ﺑﺎل ﭘﺮواز

ﻋﺸﻘﻢ ﻛﻨﺎر ﺗﻮه ﻛﻪ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ

ﺑﺮی دﻟﺨﻮش ﺑﻪ ﭼﻰ ﺷﻤ؟

ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻤﻮﻧﻰ ﭘﻴﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺷﻢ

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ؟

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ؟

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

رﻳﺸﻪ ﻛﺮدی ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ

ﭼﺮا از ﺗﻮ ﻧﮕﻢ ﻫﺮ دم

ﻳﻪ ﺟﻮری ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻛﺮدی ﺧﻮدﻣﻢ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدم

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ؟

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎ دﻟﻢ رو ﺗﻮ ﻛﺸﻮﻧﺪی ﻛﺠﺎ؟

آﺧﺮم ﻛﺎرﺷﻮ ﻛﺮد اون ﭼﺸﺎت ﺷﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺒﻢ

دانلود آهنگ صدراعظم همه عاشقا دلم رو تو کشوندی کجا از الیاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا