دانلود آهنگ قول دادم از مهدی منافی با متن (کامل) – آب موزیک

ﻗﻮل دادم ﺑﻪ ﺗﻮ از
ﺑﻐﻠﺖ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮم
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ روح ﺗﻮ رو
ﺣﺲ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﺪﻧﻢ
ﺧﺎﻟﻰ ام از ﻫﻤﻪ ﭼﻮن
وﺟﻮدﻣﻮ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ
اﻧﻘﺪی دﻳﻮوﻧﺘﻢ
ﻛﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﻌﺮاﻣﻮ از ﺣﺲ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎت ﻣﻴﮕﻴﺮم
ﺑﻠﺪت ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه دارم ﻳﺎد ﻣﻰ ﮔﻴﺮم
ﺣﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺖ ﭘﺮ ﻧﻜﻨﻰ
ﺣﺎﺿﺮم ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﻟﺎزﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﺎت ﺑﻤﻴﺮم
ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻗﻤﻪ
ﺣﺴﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻪ ﺗﻮﻫﻤﻪ
اﻧﮕﺎر آﺳﻤﻮن ﻳﻪ ﺟﺎ ﺗﻮ ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﮔﻤﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺗﻮ ام از ﺳﺮ ﺗﻮﺟﻤﻪ
دور از ﺑﻐﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮام
اﺻﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ از ﻣﻦ ﻣﮕﻪ دﻳﺪی ﺗﺎ اﻟﺎن
دور از ﺑﻐﻠﺖ ﻣﻰ ﻟﺮزه دﻟﻢ
ﻣﻦ دﻟﻮاﭘﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮم

دانلود آهنگ قول دادم از مهدی منافی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا