دانلود آهنگ مازرون از ابی عالی با متن (کامل) – آب موزیک

ﺟﺎﻧﺎ ﻳﺎرا

ﻣﻰ وﻃﻦ ﻣﺎزرون ﺟﺎی ﻫﻤﻴﺸﮕﻴﻪ

ﻣﺎزرون ﻣﻰ ﻋﺸﻘﻪ دﻟﻴﻞ زﻧﺪﮔﻴﻪ

ﺑﭽﮕﻴﺎ ﺗﺎ اﻟﺎن ﻛﻮه و ﻛﻤﺮ ﺑﺰوﻣﻪ

ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎزرون آﺳﻤﻮن ﺟﺎ وزﻧﻤﻪ

دﺷﺖ و ﺻﺤﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺧﺪاﻳﻪ

اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﺎرو ﺑﻪ ﻣﺎزرون داﻣﻪ

ﺟﺎن ای ﺟﺎن

ﻣﺎزرون دﻧﻴﺎ ﺑﻴﻤﻮ

ﻣﺎزروﻧﻰ ﻫﺴﺘﻤﻪ

ﻫﺮﻛﻰ ﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﺻﺤﺒﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﻪ

ﺧﺎک ﻣﺎزرون ﻣﻰ ﺧﺎک اﺑﺪی ﺑﻮوﺷﻪ

دﻣﺎوﻧﺪ ﻛﻮه از ﺧﺰرم دﻳﺎره

دﺷﺖ و ﺻﺤﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺧﺪاﻳﻪ

اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﺎرو ﺑﻪ ﻣﺎزرون داﻣﻪ

دانلود آهنگ مازرون از ابی عالی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا