دانلود آهنگ هنوز چشم انتظارم بیای با ذوق بگی من اومدم از کامی یوسفی – آب موزیک

ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﻴﺎی ؛ ﺑﺎ ذوق ﺑﮕﻰ ؛ ﻣﻦ اوﻣﺪم ♫♫

دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎی ؛ ﻟﺒﺎت رو ﺻﻮرﺗﻢ ♫♫

ﻋﻄﺮﺗﻮ ﺑﻮ ﻛﻨﻢ ﭼﻪ زود ازت دور ﺷﺪم ♫♫

ﻧﻪ ﺧﻨﺪﻫﺎﻣﻮ ﻧﺒﻴﻦ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪم ♫♫

ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﻴﺎی ؛ ﻳﻪ دل ﺳﻴﺮ ﻧﮕﺎت ﻛﻨﻢ ♫♫

ﺑﺮﮔﺮد دﻳﮕﻪ ﺧﺴﺘﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻰ ؛ ﺑﻰ ؛ ﻫﻮا ﺻﺪات ﻛﻨﻢ ♫♫

ﺑﻌﺪ ﻳﻬﻮ ﻳﺎدم ﺑﻴﺎد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ روزه ﻧﻴﺴﺘﻴﻮ ♫♫

ﺑﺮی ؛ دﻳﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎم ﺑﺬاری ؛ ﻧﻤﻴﺨﻮام دﻳﮕﻪ ﺟﺰ اون ﻫﻴﭽﻜﻴﻮ ♫♫

دانلود آهنگ هنوز چشم انتظارم بیای با ذوق بگی من اومدم از کامی یوسفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا