دانلود آهنگ Duran Ağabey از Bülent Serttaş با متن (کامل) – آب موزیک

Sandığın geçelerine
Sandığın geçelerine
Kız kaldırıp peçeleri
Bu güzellik sendeyken, Duran ağabey
Öldürür neçeleri de bu güzellik sendeyken de öldürür neçeleri
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Gidiyom, gidemiyom da gidiyom gidemiyom da az doldur içemiyom
Sen benden geçtin amma Duran ağabey
Ben senden geçemiyom da sen benden geçtin amma da ben senden geçemiyom
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey (hadi)
Hoca yemişin başında
Hoca yemişin başında
Daha onbeş yaşında
Eğer beni almazsan, Duran ağabey
Doymayasın yaşına da eğer beni almazsan da doymayasın yaşına
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey
Şimdi
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey

دانلود آهنگ Duran Ağabey از Bülent Serttaş با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا