دانلود مداحی انشاالله فرج امضا میشه از حسین طاهری + متن نماهنگ mp3 – آب موزیک

ﻳﺎ رب اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎ دﻋﺎی زﻫﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﺤﺴﻴﻦ
روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺷﻒ ﺻﺪر اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺤﺠة
ان ﺷﺎﺎﻟﻠﻪ ﻓﺮج اﻣﻀﺎ ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻦ آﻗﺎ ﻣﻨﺠﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺸﻪ

ﻏﻮﻏﺎی ارﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻨﻰ زﻫﺮا ﻣﻴﺸﻪ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻨﺠﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻰ ره
روزی ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﻴﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻴﺮه
دﻧﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﻣﻴﺮه ﺳﺮﺑﺎزان ﻛﺮﺑﻠﺎ ﺑﺎ اذن اﻣﺎم
ﺟﺎن ﺑﺮ ﻛﻒ ﺑﻪ ﺧﻄ ﻫﻤﻪ در ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام

 

ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺗﺸﻨﻪ ی ﺑﻴﺮون از ﻧﻴﺎم
آﻣﺎده ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻳﺎ ﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻳﺎ رب اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎ دﻋﺎی زﻫﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﺤﺴﻴﻦ
روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺷﻒ ﺻﺪر اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﺤﺠة

اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﻓﺮج اﻣﻀﺎ ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻦ آﻗﺎ ﻣﻨﺠﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺸﻪ
ﻏﻮﻏﺎی ارﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻨﻰ زﻫﺮا ﻣﻴﺸﻪ
ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻨﺠﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻰ ره

دانلود مداحی انشاالله فرج امضا میشه از حسین طاهری + متن نماهنگ mp3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا