دانلود مداحی به نماز صبح و شبت سلام از حجت بحرالعلومی + متن نوحه MP3 – آب موزیک

ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﺷﺒﺖ ﺳﻠﺎم
و ﺑﻪ ﻧﻮر در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﺎم
و ﺑﻪ ﺧﺎل ﻛﻨﺞ ﻟﺒﺖ ﺳﻠﺎم
ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻠﺎﺣﺘﻰ

ﺑﻪ ﺟﻤﺎل وارث ﻛﻮﺛﺮی
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﻤﺪ دﻳﮕﺮی
ﺑﻪ رواﻳﺘﻰ ﺧﻮد ﺣﻴﺪری
ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﭼﻪ اﺻﺎﻟﺘﻰ

ﺑﻠغ اﻟﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﻮ
ﻛﺸﻒ اﻟﺪﺟﻰ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺧﺎل ﺗﻮ
ﺻﻠﻮات ﻫﺮ دم و ﺳﺎﻋﺘﻰ

ﺷﺪه ﭘﺮ دو ﭼﺸﻢ ﺗﻮ از ازل
ﻳﻜﻰ از ﺷﺮاب و ﻳﻜﻰ ﻋﺴﻞ
ﻧﻈﺮت ﭼﻪ ﻛﺮده در اﻳﻦ ﻏﺰل
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮاﺑﺘﻰ

زد اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ات
دل ﻣﺎﺳﺖ ﮔﺮد ﺑﻬﺎﻧﻪ ات
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ات
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﺮﺗﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ

ﻧﻪ ﻣﺮا ﻧﺒﻴﻦ رﺻﺪم ﻧﻜﻦ
و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪم ﻧﻜﻦ
ﺗﻮ ﻛﻪ آﺳﺘﺎن ﺳﺨﺎوﺗﻰ

دانلود مداحی به نماز صبح و شبت سلام از حجت بحرالعلومی + متن نوحه MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا